تصویر 1 منابع انسانی
تصویر 2 منابع انسانی

استخدام

زیرسیستم استخدام، یکی از بخش های مهم و تاثیرگزار سامانه جامع منابع انسانی است. این زیرسیستم نیز یکپارچگی کامل با تمامی اجزاء و فرآیندهای مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی را دارد.

فرآیندهای جذب و استخدام، تشکیل پرونده پرسنل، مدیریت تشکیلات و ساختار سازمان، صدور احکام، حقوق و دستمزد، رفاهی، ارزیابی عملکرد و درمان، اجزای کلیدی سامانه جامع منابع انسانی هستند.

امکانات محصول
 • معرفی انواع ردیف های شغلی مورد نیاز سازمان بصورت نامحدود
 • معرفی انواع وضعیت های درخواست شغل حسب نیاز سازمان
 • معرفی مراحل فرآیند استخدام و گردش کار مرتبط با آن در سازمان
 • معرفی موسسات کاریابی طرف قرارداد سازمان
 • امکان تعریف بانک سوالات آزمون استخدامی مرتبط با هر ردیف شغلی
 • ثبت اعلام نیاز و صدور مجوز استخدامی به تفکیک واحد های سازمانی
 • ثبت نتیجه هر مرحله از فرآیند استخدامی همراه با نتایج و امتیازهای کسب شده
 • نگهداری کامل سوابق و تاریخچه فرآیند استخدامی به تفکیک متقاضیان استخدام
 • ثبت مکانیزه اطلاعات متقاضیان استخدام شده در سیستم پرسنلی
 • امکان اعمال گزینش، جستجو و گروه بندی بر اساس پارامترهای دلخواه برای تمامی گزارش ها
 • امکان تهیه و طراحی خروجی های چاپی، تصویری و نموداری در کلیه گزارشها
 • امکان تهیه گزارش از رزومه های دریافتی به تفکیک ردیف شغلی
 • امکان تهیه گزارش از متقاضیان استخدامی به تفکیک مراحل استخدامی تعریف شده
 • امکان تهیه گزارش زمان رسیدگی به درخواست های شغلی به تفکیک واحد های سازمانی
 • امکان تهیه گزارش از لیست جلسات مصاحبه تنظیم شده همراه با نتیجه آن در بازه تاریخی دلخواه
 • امکان تهیه انواع گزارش های لیستی/ آماری با محتوا و ساختار دلخواه با استفاده از گزارش ساز
 • شناسایی پستهای بلاتصدی
 • شناسایی مشاغل مجاز به احراز پست
 • اعلام الزامات و شرایط احراز تصدی پست
 • امکان ثبت درخواست جذب نیرو
 • امکان تهیه آگهی استخدامی با شرایط عمومی و اختصاصی
 • امکان گردآوری رزومه ها دریافتی از طریق سایت یا کاربر
 • امکان فیلتر رزومه ها بر اساس شرایط عمومی
 • اعلام لیست کوتاه جهت فرآیند گزینش و مصاحبه
 • انواع گزارشات کاربردی
 • تست MBTI ، آزمون اکسل ، آزمون Word ، آزمون زبان ، آزمون هوش ، آزمون نقش افرا در کار تیمی و... با قابلیت طراحی سوالات
  و.....
راهکار سازمانی
وضعیت محصول